Uprawa Borówki Wysokiej

2020-03-11
Uprawa Borówki Wysokiej

Borówka wysoka znana na Polskim rynku pod nazwą „BORÓWKA amerykańska” lub "jagoda amerykańska"pochodzi z Ameryki Północnej. Dopiero w latach 30 ubiegłego stulecia stała się rośliną sadowniczą. Na kontynencie amerykańskim występuje około 20 dzikich gatunków borówki, które zasiedliły różne strefy klimatyczne.

Roślina ta jest długowieczna, może rosnąć nawet 20 lat, ciesząc smakiem swych pysznych owoców. Borówka wysoka jest krzewem osiągającym wysokość do 3 m a jej pędy są wzniesione, wyrastające z pąków śpiących tworzących się u podstawy krzewu i z szyjki korzeniowej.

Wymagania glebowe i preferencje:

Borówka wysoka ma dość specyficzne wymagania glebowe, co ogranicza jej rozpowszechnianie. Roślina ta korzeni się płytko dlatego muszą być więc spełnione dla niej odpowiednie warunki. Najczęściej mówi się, że borówki są kwasolubne. Najlepiej uprawiać je na glebach lekkich, próchnicznych, kwaśnych i ciepłych. Borówka wysoka może być uprawiana zarówno na torfowiskach wysokich jak i glebach średnio urodzajnych czy nawet lekkich mineralnych.

Zawartość próchnicy w glebie powinna wynosić co najmniej 3,5%, ale optymalne warunki wzrostu borówki istnieją dopiero wtedy, gdy zawartość masy organicznej wynosi około 7%. Bardzo ważna jest stała umiarkowana wilgotność gleby, ponieważ w okresie wegetacji borówka wykazuje duże zapotrzebowanie na wodę.

Poziom wody gruntowej w okresie wegetacji borówki powinien być utrzymany na wysokości 35-60 cm, zależnie od rodzaju gleby. Należy pamiętać, że w pierwszym roku uprawy, borówka ze swoim płytkim i zagęszczonym systemem korzeniowym jest bardzo wrażliwa na niedostatek wody. 

Jednym z najważniejszych warunków powodzenia uprawy borówki jest odpowiedni odczyn gleby. Najlepiej rośnie ona na glebach silnie kwaśnych. Preferowane pH wynosi 3,8–4,8. Plony są znacznie niższe na glebach o pH 5,5, zaś powyżej 6 rośliny przestają rosnąć, liście przebarwiają się na zielonkawożółty, co nazywamy chlorozą. Również, gdy pH jest zbyt niskie (np. 3,2), rośliny wykazują objawy chorobowe.

Dokonując wyboru właściwego stanowiska powinno się wykluczyć gleby o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że niewłaściwe warunki glebowe mogą spowodować słabszy wzrost roślin oraz sprawić, że rośliny będą bardzo podatne na różne choroby i szkodniki. 

Zakładanie plantacji

Przed założeniem plantacji gleba powinna być dokładnie zbadana. Dużą pomocą w ocenie przydatności gleby będzie ocena profilu glebowego. W tym celu należy zrobić odkrywki glebowe do głębokości 60 cm. Na pionowej ścianie profilu odkrywki widać wyraźnie, jak głęboko zalega warstwa próchniczna i jakie są głębsze warstwy. Oprócz właściwości fizycznych gleby, ważna jest zasobność w składniki pokarmowe. Dlatego próbki gleby należy pobierać z warstwy ornej i podornej, a następnie przesłać je do analizy w stacji chemiczno-rolniczej z prośbą o oznaczenie odczynu gleby (pH), zasolenia oraz zawartości potasu, fosforu i magnezu.

Odległość między krzewami w rzędach i między rzędami zależą od rodzaju gleby oraz siły wzrostu sadzonej odmiany borówki. Obecnie na plantacjach krzewy w rzędzie sadzi się co 0,8–1,2 m, a odległość między rzędami uzależnia się od szerokości roboczej maszyn; polecana jest odległość 2,0–3,5 m.

Większość odmian borówki amerykańskiej jest samopłodna, ale wyższe plony uzyskuje się z zapylania krzyżowego, dlatego też na plantacji należy wysadzać po kilka rzędów różnych odmian.

Uprawę borówki amerykańskiej zakłada się na wiele lat, stąd bardzo ważny jest wybór najlepszych jej odmian (odpowiednich do danych warunków). Na rynku dostępnych jest wiele odmian o różnorodnej wartości produkcyjnej i zróżnicowanej porze dojrzewania owoców. Przed założeniem swojej własnej plantacji należy szczegółowo poznać odmiany, które chcemy uprawiać (nie każda nadaje się na Polskie warunki klimatyczne). 

Jeżeli krzewy są sadzone jesienią, to ilość wilgoci w glebie nie zmusza nas do podlewania. Natomiast jeżeli sadzimy wiosną to trzeba koniecznie pilnować, aby rośliny miały cały czas wilgotne podłoże. Dlatego powinniśmy podlewać wiosną i latem minimum 2x w tygodniu.

Ściółkowanie

Najlepszym sposobem prowadzenia plantacji borówki jest ściółkowanie materiałem organicznym, gdyż stwarza najbardziej naturalne, korzystne warunki jej wzrostu i owocowania. Dzięki ściółce rośliny rzadziej cierpią na brak wody i składników pokarmowych.

Rozkładająca się ściółka dostarcza krzewom łatwo przyswajalnych składników mineralnych, chroni glebę przed wyparowaniem wody, a ponadto utrzymuje temperaturę gleby latem na równym poziomie, zimą zaś chroni korzenie przed przemarznięciami. Dzięki ściółce pH gleby utrzymuje się przez długi czas na właściwym poziomie. Najlepszym materiałem do ściółkowania są trociny z drzew iglastych i kora sosnowa.

Cięcie krzewów

Cięcie i formowanie krzewów borówki wysokiej jest jednym z podstawowych zabiegów na plantacjach towarowych. Niecięte krzewy wydają słabe przyrosty z niewielką liczbą pąków kwiatowych, ich owoce z roku na rok stają się drobniejsze, a plony coraz niższe.

Od momentu wysadzenia krzewów do 4 roku zaleca się cięcie sanitarne, czyli usuwanie pędów chorych, słabych, uszkodzonych mechanicznie lub przez mróz. Cięcie prześwietlające i odmładzające należy stosować od 5 roku po zasadzeniu krzewów, skracając lub usuwając najstarsze, silnie zagęszczone pędy.

Najodpowiedniejszym okresem na cięcia jest koniec zimy i początek wiosny, kiedy nie ma już silnych mrozów. Można wówczas rozpoznać pędy przemarznięte a uwidocznione pąki kwiatowe ułatwią decyzję co do wielkości cięcia.

Nawożenie

Prawidłowo przeprowadzone nawożenie powinno być oparte na dokładnych analizach chemicznych gleby i liści oraz ocenie wizualnej roślin. Niedobór lub też nadmiar składników mineralnych objawiać się będzie zahamowaniem bądź nadmiernym wzrostem krzewu, plamami na liściach, drobnieniem liści lub owoców a nawet usychaniem wierzchołków pędów.

Podstawowe nawożenie azotowe stosuje się zaraz po posadzeniu roślin (po rozpoczęciu wegetacji). Dawkę azotu ustala się odpowiednio w zależności od żyzności gleby, wieku roślin czy zastosowanej ściółki. W pierwszych latach stosowania tego typu nawożenia należy pamiętać o zwiększaniu dawki azotu (50-100%) kiedy stosowana ściółka jest ściółką z trocin. Kiedy po kilku latach ściółka ulegnie mineralizacji, dawka azotu może zostać obniżona.

Szczególnie polecanym nawozem w uprawie borówki wysokiej jest siarczan amonu. Fizjologicznie kwaśny, dobrze wchłaniany przez glebę i słabo wymywany. Dawki nawozu najlepiej jest stosować dwukrotnie, aby nie szkodzić glebie zbyt dużą ilością jednorazowo. Nawożenie azotowe w postaci siarczanu amonu należy stosować każdego roku.

Nawożenie potasowe i fosforowe wykonuje się na podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli na plantacji dostępna jest linia nawadniająca, glebę można nawozić jednocześnie z wodą. Taka metoda nawożenia jest bardzo skuteczna, gdyż nawozy dostarczane są w małych dawkach, wprost do korzeni.

Ochrona

Wyjątkowo istotne jest wykrywanie i usuwanie roślin z przejawami chorób wirusowych oraz z objawami zgorzeli i zamierania pędów. Lustracja w okresie bezlistnym jest łatwiejsza w utrzymaniu, ponieważ oznaki chorobowe na pędach są bardzo dobrze zauważalne i można je bez problemu usunąć.

Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego miejsca pod plantację, gwarantującego prawidłowy wzrost roślin. Rośliny słabsze, w złej kondycji są podatne na ataki przez niektóre patogeny. Usuwanie z plantacji chorych pędów, liści, kwiatów i owoców ogranicza prawdopodobieństwo choroby w kolejnych latach.

Owocowanie

Odmiany borówki wysokiej kwitną od 2 połowy maja do czerwca, a owoce dojrzewają od początku lipca do końca września. Przeciętnie z jednej odmiany zbiera się jagody przez 2-4 tygodnie. Do zbiorów przystępuje się po uzyskaniu typowego dla danej odmiany zabarwienia. Owoce dojrzewają nierównomiernie i dlatego należy je zbierać 3-4 razy w kilkudniowych odstępach.

Plon z jednego krzewu w pełni owocowania (w zależności od odmiany i kondycji krzewu) wynosi od 3 do 10 kg. Na właściwie prowadzonej plantacji można uzyskać ok. 10 ton owoców z hektara. Jagody zbiera się ręcznie bądź mechanicznie. Można je przetrzymywać w zwykłej chłodni do kilkunastu dni po zbiorach.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2020
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel